Om oss

Vår affärsidé

matXpress.se skall vara alla restaurangers marknadsledande och mest naturliga beställ- och hemkörningskanal samt alla konsumenters mest naturliga val (alternativ) för att på enklast och snabbast möjliga sätt kunna beställa all typ av färdiglagad restaurangmat på ett och samma (önskat) ställe.

Vårt företag

MatXpress Nordic Delivery AB startades juni 2013 i Stockholm för att driva matXpress.se konceptet. matXpress.se är en av flera koncept som det Svenska företaget SBD AB (Swedish Business Development) har introducerat i 2011.
Styrelsen och bolagets vd ansvarar för företagets målinriktade ledning.
MatXpress Nordic Delivery AB’s mål är att driva det starkaste, enklaste och snabbaste beställ- & hemkörningskanalen.

matXpress.se skall vara välkänt och det mest naturliga servicekonceptet som skall verka både för samtliga restauranger och för samtliga konsumenter på en rikstäckande nivå i enlighet med marknadens behov, genom ett brett nätverk med lokala ansvarsområden och skall sträva att bli uppfattade för sin:
  • Professionalism - Vår enkla och tydliga hemsida samt kompetenta administrativa och serviceinriktade personal ska infria och helst överträffa kundens förväntan.
  • Nyskapande – Vi är lyhörda på marknadens behov och utveckling och skall ligga ständigt steget före våra konkurrenter med kreativa och målinriktade lösningar och förbättringar.
  • Tydlighet – Vi tillgodoser våra kunders önskemål genom tydliga och transparanta lösningar.
  • Ekonomiskt trygghet – Genom att skapa tillväxt, öka värdet samt uppvisa sunda resultat i bolaget.

matXpress.se’s huvudprinciper är tydlighet, öppenhet, snabbhet, tillgänglighet och enkelhet med engagemang, omtanke och förutseende.

matXpress sunda personalprinciper eftersträvar en arbetsmiljö som är säker och stimulerande och som präglas av respekt och tillit till individen. Förutom detta strävar vi efter att arbeta förebyggande när det gäller medarbetarnas hälsa och välbefinnande.


Matxpress Nordic Delivery AB, Org.nr: 556938-0941,
P.O.Box 2037, 132 02 Saltsjö-Boo, Fax: +46 8 642 60 51, BG: 196-7256, Email: info@matxpress.se